Родена съм преди….много години на хубавия син Дунав. На една дата с Бриджит Бардо, Марчело Мастрояни и Индира Ганди. Винаги съм искала поне на половина да съм красива като Бардо, наполовина талантлива като Марчело и умна като Ганди. Стремлението е по-важно от даденото.

Местен русенски шовинист, дошъл преди доста години в София да помогне на столичани. Шегувам се. Просто родният град ми отесня в раменете и дойдох да се доказвам. Повъртях се, повъртях се и…. успях да поработя в бТВ, във вестниците Стандарт, Софийски имоти, Капитал, а по-късно в сп. „Домът”, „Магазин” и сп. „Екстериор“, на което дори бях гл. редактор.
Обожавам професията си.

Журналист станах случайно, но трайно. Работила съм във вестник, радио, телевизия. В списанията обаче за първи път успях да съчетая хоби (интериорен дизайн, архитектура и градска среда) с професия. И на това ако не му кажете щастие…

Преди да ме споходи обаче щастието бях политически репортер. Човекът, който ме научи на занаят, казваше: ”Ако можеш да пишеш умно, точно и грамотно за политика, значи можеш да пишеш за всичко”. Не знам дали мога, но поне опитах. За съжаление журналистиката отдавна не е това, което трябва да бъде и тъй като съм човек с принципи, реших, че по-лесно ще е да напусна гилдията, отколкото да се гърча, нарушавайки ги.
Не че в новото ми поприще – ПР-а, ежедневно не ми се налага да подлагам морала си на спешни байпасове, но… Специализирах през последното десетилетие кризисен ПР. Кризите преди това ги гледах само по филмите, но сега често ми се случва да играя главната роля на спасителя. Ето, затова светът е измислил хобитата, за да може душата ни ежедневно да се терапира. Моето хоби е фотографията, в допълнение с пътешествията, графичния дизайн и правенето на добрини.

Лошите ми страни
Не пия алкохол, много говоря, не чувам будилници

Добрите ми страни
Сговорчива и миролюбива

 


 

I was born on… hmm, let’s say many years ago by the beautiful blue Danube river. On the same date with Bridget Bardot, Marcello Mastroianni and Indira Gandhi. I’ve always wanted to be at least half as beautiful as Bardot, half as talented as Marcello and as smart as Gandhi. Aspiration is more important than datum!

I am a local chauvinist from Ruse, who came to Sofia many years ago to support the citizens of the capital of Bulgaria. Just kidding. It’s just that my hometown narrowed in my shoulders and I came to Sofia to widely prove my abilities. So I bravely dived into the waters of the media – I worked in bTV, then for the newspapers „Standart“, „Sofiyski Imoti“, „Kapital“, and later for the magazines „Domut“ (The Home), „Magazin“ (Shop) and „Exterior“, a magazine, of which I was the lead editor. I simply adore my profession.

I became a journalist by chance, but I stayed in this field permanently. I worked for newspapers, radio stations, a television. In the magazines, however, for the first time I managed to combine my hobbies (interior design, architecture and urban environment) with my profession. Isn’t it a pure kind of happiness…

Before happiness befalled me, however, I was a political reporter. The man who taught me a trade said, „If you can write smartly, accurately and competently about politics, then you can write about anything.“ I don’t know if managed to learn his lessons, but at least I tried. Unfortunately, journalism has not been what it should be for a long time, and since I am a person of principles, I decided that it would be easier for me to leave the journalistic guild than to writhe, going against my human philosophy.

My bad sides

I don’t drink alcohol, I talk a lot, I don’t hear alarm clocks

My good sides

Communicative and peaceful person