врати

Почукай и влез

Има врати, пред които изпитваш страхопочитание и не смееш да отвориш. Има врати, които искаш просто да затръшнеш и такива, зад които искаш да се скриеш. Всъщност входът е винаги един, а за изходите съществуват варианти. Не знам дали е заради професионалната ми обремененост да обръщам внимание и на най-дребните неща, но селската порта и дебелата дъбова врата на някоя барокова сграда ме вълнуват по един и същи начин, само дето предизвикват различни емоции. Знам само едно, че вратата е призвана да ни защитава от нежелани посетители от една страна и от друга, да приканва гостоприемно желаните. Задача сложна още …