Магазин

Оригинални отпечатъци
Всички мои снимки са оригинални принтове, не са репродукции. Всички те са направени и подписани от мен.
Original prints
All my prints are original prints, they are not reproductions. They all come controlled and signed by myself.

Лимитирана серия
Всички мои принтове са ограничени до максимум 10 копия, което ви дава възможност да се радвате на уникален продукт!
Limited edition
All my prints are limited to only 10 units maximum, letting you enjoying an unique product!

Сертификат за автентичност
Всеки принт идва със сертификат за автентичност, гарантираща стойността си във времето.
Certificate of authenticity
Each and every print comes with a certificate of authenticity, guaranteeing its value in time.

Формат/Size

20 x 30 cm – малък формат/ smaller size prints

40 x 60 cm – среден формат/ medium size prints

50 х 70 cm – голям формат/ large size prints

Свържете се с мен на krasimira@pastirova.com, за да уточним подробностите и как да получите своя принт.