Werner Kiera

Стимулатор на въображението

Всички сме виждали кадри с лошо качество. Снимки с много зърно, криви хоризонти, фигури, които едва различаваме, копозиционно неточни и т. н. Лошото качество, според мен, никога не е пречка един кадър да те докосне. Важно е чувството, което поражда. Идея, сюжет, композиция. И да си го кажем направо – снимките ни не са кадри от състезание за перфектност, нито тестове за разделителна способност, това са кадри, снимани от живи хора, не машини. Кривите и чепати женски портрети на Пабло Пикасо, първоначално едва ли са възторгнали публиката,  но ето че днес те са смятани за шедьоври, а техният автор за …