Mosel долината на Мозел

Долината Мозел най-красивият речен ландшафт в Европа

Публикувано в сп. Exterior – 2007 г. Дървени маси, ухаещи лучници, чаша ризлинг, топло приятно лято или есенна нощ и радващи се на живота хора. Това е визитната картичка на най-прочутата долина в Германия – Мозел. Тук климатът е божествено мек, а пейзажите – постоянно сменящи се. Меандрите на реката и зеленината навсякъде карат дъхът ти да спре и отново да си кажеш: „Страхотно нещо е това природата!” Мозелската долина се числи към най-красивите речни ландшафти на Европа. Дълбоко издълбана между възвишенията Айфел и Хунсрук, в нея се вие река Рейн. Отляво и отдясно се ширят изкусно терасирани лозя, потопени …